Roliga gubbar som lyfter fram essensen i en text, ofta sådana abstrakta sammanhang som inte går att ”illustrera i bild”.  Mer tekniska illustrationer, både till egna texter och till andras. Ibland ingår en omfattande research.   Arbetar på fri hand, mest med tusch och akvarell, numera ofta också direkt i dator. Arbetar då mest i Photoshop. 

EXEMPEL

 

Grafisk form

 

Form och innehåll ska samverka till något som läsaren/betraktaren lätt kan ta till sig. För mig började layoutarbetet i slutet av 60-talet. Då gick jag som lärling och ritade sidor på Expressen. Det var på blysättningens tid. Sedan har det blivit framför allt tidskriftslayout men också några böcker och inte minst trycksaker där jag står för text och bilder i kombination med den grafiska formen. Då kan alla delarna anpassas till en bra helhet. Arbetar i InDesign.