Jag är journalist, tecknare och fotograf. Frilans sedan 1982, till stor del har det varit arbete med miljöfrågor, har bl a medarbetat i tidningarna Miljöaktuellt, Återvinningen och Recycling & Miljöteknik. Har arbetat med kulturfackliga frågor i KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares samarbetsnämnd, bland annat med frågor om kultur och utveckling och (bristen på) kulturforskning i Sverige. Har en magistersexamen i miljöpedagogik från Stockholms universitet. Mitt fokus där har varit hur människor - exempelvis på arbetsplatser eller i en liten by i Härjedalen - ökat sin kompetens genom att delta i planering och utvecklingsarbete. Under några år på 00-talet arbetade jag med BioMobil, ett forskningsprojekt om ett nytt sätt att från skogsråvara tillverka fordonsbränsle för bränslecellsfordon. Arbetar med Omställning Falun, hur vi falubor, i samspel med naturen och det omgivande samhället, kan utveckla vårt lokalsamhälle så att det blir till för människor och inte tär på jordens resurser. Omställning Falun är en del av det internationella Transition Towns-nätverket. Jag bor och arbetar i Falun.
CV