StadsbebyggelseBakgård_Uppsala


Kirunafönster


Fasadmålning hus på hus


Uppsala_Islandsbron_pumpstation_slottet


Flustret_i_snö_Uppsala

Frikyrka_Falun

Grönt hus snöfall


Småstadsbebyggelse_Kalmar


Hyreshus_rivs_i_Uppsala