Skog, naturBägarlav

Hänglav_på_torr_gran

Kalhygge_Lugnets_naturreservat

Körriktning_i_skogen

Kulle_med_blommande_mossa

Mossa