UtkantsområdenBodar_smabatsvarv.jpg

Forfallet_bostadshus.jpg

Gata_gammalt_industriområde_Uppsala.jpg

Grafitti_skjul.jpg

Magasin_Helsingborg.jpg

Moské_Uppsala.jpg

Plank_och_stort_trad_gammalt_industriomr.jpg

Stängsel_skjul_gammalt_industriomr.jpg